Regulamin ten jest umową hotelową zawieraną między Wynajem Pokoi OSADA, a Gościem. Rezerwacja lub zakup pobytu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu. Klient ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania obowiązującego na terenie Wynajem Pokoi OSADA regulaminu. Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

I. REGULAMIN REZERWACJI POBYTU

 1. Przedmiotem rezerwacji są pobyty wypoczynkowe w W.P. OSADA we Władysławowie. Zawarcie umowy najmu (pokoju) poprzedzone jest   rezerwacją wstępną w formie:
   • telefonicznej pod numerem +48 519 442 043
   • pocztą elektroniczną, e-mail : krystian@lakonia.pl
   • osobistej – w siedzibie firmy
   podczas, której W.P. OSADA informuje o możliwości pobytu i rezerwacji, kosztach pobytu, wysokości kaucji zadatku wnoszonej na poczet     rezerwacji i pozostałych warunkach pobytu i rezerwacji, oraz za pośrednictwem portalu Booking.com.
 2. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 48 godzin od dokonania rezerwacji.
 3. Przy wpłacie zadatku na konto prosimy o podanie imienia, nazwiska, daty pobytu, ilości osób oraz numeru rezerwacji. Zadatek jako suma pieniężna (w wysokości 20% wartości pobytu), wpłacona zostaje tytułem zobowiązania do pobytu w ustalonym terminie. W przypadku rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. W razie braku dokonania wpłaty zadatku w ustalonym terminie rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą, a W.P. OSADA może swobodnie dysponować miejscem noclegowym.
 5. Ustalony w rezerwacji koszt pobytu obowiązuje obie strony od momentu wpłaty zadatku przez Klienta, do zakończenia pobytu (pomimo możliwości zmian cen usług).
 6. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu zadatku – za porozumieniem stron. Opłata manipulacyjna za zwrot zadatku wynosi 500 zł.

II. REGULAMIN ZAKWATEROWANIA

 1. Doba hotelowa w W.P. OSADA we Władysławowo rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15.30, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 10.00.
 2. Zmiana godzin trwania doby hotelowej jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z W.P. OSADA – za dopłatą (w dniu przyjazdu od godz. 11.00, a w dniu wyjazdu do godz. 12.00)
 3. Kontakt z właścicielem pod numerem +48 519 442 043 .
 4. W dniu przyjazdu dokonuje się wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem.
 5. Opłata za pobyt pobierana jest z góry, w dniu przyjazdu – płatność gotówką lub do dnia przyjazdu przelewem na wskazane konto bankowe.
 6. W przypadku rezygnacji z dalszego pobytu w W.P. OSADA w trakcie trwania wypoczynku Klient nie otrzymuje zwrotu środków opłaconych na poczet pobytu za niewykorzystany okres pobytu.
 7. Nie przybycie przez Gościa do W.P. OSADA do godz. 20.00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z odstąpieniem przez Niego od zawartej umowy, a W.P. OSADA ma swobodę dysponowania pokojem. Uiszczona wpłata zadatku nie ulega zwrotowi. Nie dotyczy to przypadku, gdy przed tą godziną Gość powiadomił recepcję o tym opóźnieniu telefonicznie (planowane i zamierzone przyjazdy nocne nie są przyjmowane).

III. REGULAMIN POBYTU

 1. Cisza nocna w W.P. OSADA obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 07.00 rano.
 2. We wszystkich pomieszczeniach W.P. OSADA obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych itp.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie W.P. OSADA zobowiązana jest do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nie zezwala się na używanie w pokojach prywatnych grzejników, żelazek, czajników i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 5. Każdy przebywający w w W.P. OSADA powinien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku oraz na terenie całego obiektu.
 6. Osoby zakłócające spokój i porządek w W.P. OSADA lub naruszające postanowienia regulaminu mogą być usunięte przez ochronę obiektu z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 7. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub za zgodą opiekunów prawnych.
 8. Dzieci przebywające na terenie W.P. OSADA, a w szczególności na placu zabaw i w salach zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 9. Nocowanie nie zameldowanych Gości na terytorium W.P. OSADA bez wniesienia opłaty jest zabronione. Osoby nie zakwaterowane w W.P. OSADA muszą go opuścić do godz. 22.00
 10. Nie przyjmujemy zwierząt.
 11. W.P. OSADA udostępnia parking na terenie obiektu lub w pobliskiej lokalizacji oraz nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie, kradzież pojazdów czy kradzież rzeczy wartościowych pozostawionych w pojeździe.
 12. Zabrania się mycia pojazdów silnikowych na terenie W.P. OSADA .
 13. W.P. OSADA nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe, pieniądze itp.
 14. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczy pobierana będzie opłata w wysokości 150 zł.
 15. Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu pokoi na zewnątrz, a także przenoszenia mebli i wyposażenia z pokoju do innego pokoju. Zabrania się także wynoszenia kocy na plażę.
 16. Wszelkiego rodzaju zastane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia , urządzeń technicznych pokoju winny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu u obsługi W.P. OSADA .Brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.
 17. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane przez W.P. OSADA do użytkowania. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu – zgodnie z obowiązującymi cenami rynkowymi.
 18. Personel W.P. OSADA uprawniony jest do wykonywania niezbędnych czynności (m.in. napraw) w pokoju, także podczas nieobecności Gościa w pokoju.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju, będą przechowywane jako depozyt przez okres 1 tygodnia, a następnie zostaną uznane za porzucone.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU! 😊

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij